«powrót

interrex

Najwyższy urzędnik w państwie na czas bezkrólewia. w Rzeczypospolitej pełnił każdorazowo tę funkcję Prymas Polski.

Pierwszy interrex powołany został po śmierci ostatniego Jagiellona, króla Zygmunta Augusta w 1572 r. Zaistniał wówczas spór, kto ma tę funkcję pełnić. Tzw. stronnictwo katolickie opowiadało się za Prymasem Polski. Zdaniem stronnictwa ewangelickiego - funkcję tę pełnić powinien Marszałek Wielki Koronny.

Ostatecznie zwyciężyła koncepcja katolicka i funkcję interreksa objął ówczesny Prymas Polski, pierwszy senator Rzeczypospolitej, abp. Jakub Uchański.

Zadaniem interrexa był reprezentowanie państwa na arenie międzynarodowej, kierowanie administracją oraz zorganizowanie i przewodniczenie elekcji.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.