«powrót

Iwanowice: kościół św. Trójcy

Kościół parafialny pw. św. Trójcy pochodzi z I. poł. XVlll w. We wnętrzu rzeźby z XVl w., ołtarze i obrazy z XVll w.

Przy nawie od frontu znajdują się dwie wieże, między którymi umieszczona jest kruchta. Wnętrze kościoła nakryte jest sklepieniami pozornymi.

Najstarszymi zabytkami w kościele są rzeźby gotyckie: św. Krzysztof z ok. 1500 r., Chrystus Zmartwychwstały z 1. połowy XVI w. i Matka Boża z Dzieciątkiem z XVI w.

W ołtarzu głównym - krucyfiks późnogotycki z 1. połowy XVI w oraz obraz Adoracja Św. Trójcy.

W ołtarzach bocznych umieszczone są m.in. obrazy Matki Bożej z Dzieciątkiem, świętych Katarzyny i Doroty, św. Pawła Pustelnika i św. Agnieszki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.