«powrót

Izby: cerkiew św. Łukasza

Murowana cerkiew p.w. św. Łukasza z 1886 roku. Kościół wybudowano ok. 1886 roku na miejscu poprzedniej drewnianej cerkwi z zamiarem utworzenia tam greckokatolickiego sanktuarium Matki Bożej Pokrownej (tzn. Opiekunki).

Cudowny obraz Matki Bożej, który był tam czczony przez wiele lat, dziś znajduje się w kościele w Bereście. W Izbach pozostała tylko jego kopia. Spowodowane to było burzliwymi dziejami parafii, w wyniku których cała wspólnota wraz z ówczesnym greckokatolickim proboszczem przeszła na prawosławie. W efekcie sanktuarium zamknięto.

Izbiański kościół może poszczycić się fragmentami ikonostasu z lat 1887-88 i ołtarzem w kształcie konfesji.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.