«powrót

Jadów: kościół Znalezienia Krzyża Św.

Kościół parafialny Znalezienia Krzyża Św. w Jadowie jest trzecią z kolei świątynią w tej wsi. Pierwszy kościół wybudował w 1474 r. książę mazowiecki, Bolesław IV. W czasie najazdów szwedzkich pierwszy kościół został spalony. W jego miejscu powstał kolejny, drewniany.

Pod koniec XIX wieku (1882 rok), zaczęto budować w Jadowie nowy kościół murowany. Powstał on według projektu znakomitego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego.

Poszczególne elementy i detale architektoniczne kościoła reprezentują styl neoromański. Cała świątynia została wzniesiona w stylu neogotyckim.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.