«powrót

ks. Jakub Wujek

Jezuita, teolog, autor jednego z najbardziej znanych przekładów Pisma św. na język polski.

Urodził się w 1541 r. w Wągrowcu. Kształcił się w klasach humanistyczno - klasycznych na Śląsku. Był wybitnie uzdolniony. Studiował w Krakowie i w Wiedniu.

Właśnie w Wiedniu, w 1565 r. wstąpił do zakonu jezuitów, po czym rozpoczął studia w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1568 r. w Pułtusku.

Był aktywnym kaznodzieją i pisarzem. Organizował kolegium jezuickie w Poznaniu. Był rektorem Akademii Wileńskiej, założył też prowincję jezuicką w Koloszwarze w Siedmiogrodzie.

W 1584 r. rozpoczął na polecenie władz zakonu pracę nad polskim przekładem Pisma św. Podstawą przekładu była Wulgata. W 1593 r. ukazał się przekład Nowego Testamentu. Rok później do wydania poprawionego dołączone zostały psalmy. Cała Biblia przetłumaczona została w 1595 r. a ukazała się wraz z poprawkami w 1599 r. już po śmierci tłumacza. Wujek zmarł 27 lipca 1597 r. w Krakowie.Pochowany jest w tamtejszym kościele św. Barbary.

Przekład Wujka, poprawiany i modernizowany był podstawowym polskim przekładem Pisma św. przez ponad 300 lat.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.