«powrót

Jan Długosz

Jan Długosz (1415-1480) wybitny polski historyk, dyplomata i duchowny, do XVIII wieku uważany za najważniejszego polskiego pisarza historycznego.

Długosz pochodził z rodziny z tradycjami patriotycznymi, jego ojciec wsławił się w bitwie pod Grunwaldem, wuj - kapelan - odprawiał Mszę św. przed bitwą.

Długosz studiował sztuki wyzwolone na krakowskim uniwersytecie. Wstąpił na dwór biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego i został jego prawą ręką.

Długosz przeszedł do historii jako autor Annales seu Cronicae Regni Poloniae, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Składało się na nie dwanaście ksiąg omawiających historię Polski od czasów legendarnych do roku 1480. Pełne wydanie ukazało się w latach 1701-1703.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.