«powrót

Jarszewo: kościół Narodzenia Najświętszej Marii

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XVI w., znajdujący się w niewielkiej wiosce na południe od Kamienia Pomorskiego, jest prawdziwa perełką architektoniczną.

Budynek został rozbudowany w stylu barokowym. Dużą wartość przedstawia renesansowo-barokowy wystrój wnętrza kościoła. Sklepienie oraz prospekt organowy pokrywają cenne XVII-wieczne malowidła.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.