«powrót

Jasionna: kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Kościół parafialny Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Jasionnej został wzniesiony w drugiej połowie XVII w. Jest to świątynia drewniana o konstrukcji zrębowej, szalowana.

Wewnątrz kościoła znajdują się rzeźby i obrazy namalowane w okresie od XVII w. do XIX w. Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z dachem namiotowym i dzwonem z 1525 r.

Na cmentrzu przykościelnym znajdują się zabytkowe nagrobki z XIX i XX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.