«powrót

Jastrzębik: cerkiew św. Łukasza

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty pochodzi z I. poł. XlX w., obecnie kościół rzymskokatolicki. Wzniesiona została w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Dachy łamane uskokowo, zwieńczone baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Nawa i prezbiterium nakryte są kopułami namiotowymi łamanymi uskokowo.

Polichromia ornamentalna namalowana została w 1861 r.

Barokowy ikonostas złożony jest z pełnego zestawu ikon. Na parapecie chóru muzycznego znajduje się siedem ikon z połowy XVII w. Ołtarz głowny utrzymany jest w stylu barokowo-klasycystycznym.

W dwóch późnobarokowych ołtarzach bocznych znajdują się XVIII-wieczne obrazy. W pobliżu kościoła na początku XX wieku wzniesiono drewnianą dzwonnicę-bramkę z początku XX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.