«powrót

Jawor: kościół franciszkański

Kościół franciszkański w Jaworze powstał razem z całym zespołem klasztornym w latach 1486-92. Świątynia została poświęcona w roku 1489.

Trójnawowa świątynia murowana jest z cegły i kamienia. Ma charakter halowy, wydłużone prezbiterium zakończone poligonalnie.

Nad nawą główną zachowało się sklepienie gwiaździste, nad nawami bocznym i prezbiterium - sklepienie krzyżowo-żebrowe wsparte na konsolkach.

Na południowej ścianie nawy bocznej można oglądać zachowane fragmenty polichromowanej sceny Zwiastowania (XV/XVI w.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.