«powrót

Jawor: kościół parafialny św. Marcina

Gotycki kościół św. Marcina w Jaworze wzniesiony został z kamienia w XIV w. Świątynia została częściowo przebudowana na przełomie XVI/XVII wieku.

Halowa świątynia zachowała w dużej mierze swój charakter. Szczególnie cenne są dwa portale: gotycki z płaskorzeźbą św. Marcina na koniu (ok. 1400 r.) i renesansowy w wejściu do kruchty (XVI/XVII w.).

Sklepienie świątyni ma charakter krzyżowo-żebrowy i jest wsparte na rzeźbionych wspornikach.

Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z późnego baroku. Do wcześniejszych elementów należą renesansowe stalle z prezbiterium i chrzcielnica z XVI w. w kaplicy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.