«powrót

Jelenia Góra: kaplica Św. Anny

Kaplica św. Anny w Jeleniej Górze wybudowana została w 1514 r. Jej szkielet stanowiła dawna baszta bramna z XVI stulecia, przebudowana przez K. Jentscha w latach 1709-15.

Jednonawowa budowla, zakończona jest półkoliście. Do kaplicy przylega wieża dawnej bramy Wojanowskiej. Na elewacji zewnętrznej zachowały się dwa rzędy otworów strzelniczych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.