«powrót

Jelenia Góra: kościół Zbawiciela

Zespół ewangelicko-augsburskiego kościoła parafialnego złożony jest z kościoła p.w. Zbawiciela, pastorówki oraz pozostałości cmentarza. Kościół wznoszono w latach 1774-1779 (a więc już po podboju Śląska przez Prusy). Działał on już od 1777 r., później dokończono wieżę, która się zawaliła w trakcie budowy we wrześniu1776 r. Autorem projektu (i realizatorem do czasu katastrofy) był budowniczy Demus z Jeleniej Góry. Świątynia należy do najlepszych i najcenniejszych przykładów ewangelickiej architektury rokokowej na Śląsku. Wnętrze jest bardzo jasne dzięki wysokim, półkoliście zakończonym oknom. Na szczególną uwagę zasługuje wspaniały prospekt organowy.

W kościele odbywają się Cieplickie Koncerty Organowe

ciekawostki:

W piątek 13 sierpnia 1999 r. dwóch bezdomnych zatrudnionych przez proboszcza przy kopaniu wykopu pod przewody elektryczne wykopało skarb składający się z dawnych ksiąg parafialnych, druków, pieczęci, srebrnych świeczników i cennych naczyń liturgicznych m.in. XVII wieczny dzban z podobizną ostatniego Piasta śląskiego Jerzego Wilhelma. Pełna przedwojenna dokumentacja fotograficzna wykonana przez G. Grundmanna tego znaleziska znajdowała się w jeleniogórskim oddziale Służby Ochrony Zabytków. Ze względów bezpieczeństwa skarby te zdeponowano poza parafią.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.