«powrót

Jamielnica: zespół klasztorny cystersów

W historię Jemielnicy nieodłącznie wpisani są cystersi , którzy stworzyli własny, pełen prostoty styl budowania. Do Jemielnicy zostali sprowadzeni po 1280 roku z Rud. Zespół klasztorny dla nich ufundował książę Bolko I.

Jako jedni z pierwszych ojcowie cystersi stosowali w architekturze cegłę i sklepienie krzyżowo-żebrowie, rozprzestrzeniając te osiągnięcia po całej Europie.

W Jemielnicy uwagę zwraca dawny klasztorny kościół pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba z główną nawą o 42 m długości, przykrytą jednolitym sklepieniem krzyżowo-żebrowym.

Wystrój wnętrza reprezentuje styl barokowy szczególnie jeśli chodzi o ołtarze, ambonę i organy.

Zespół należy do przebiegającego przez Polskę szlaku cystersów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.