«powrót

Święta Lipka: Jezuickie Dni Młodzieży

Jezuickie Dni Młodzieży to coroczne spotkania studentów organizowane przez jezuitów . Spotkania odbywają się każdego lata, od lipca 2000 roku, w Świętej Lipce .

W programie są konferencje warsztaty (m.in. śpiewu, samoobrony, medytacji). Wieczorami odbywają się modlitwy, koncerty, występy kabaretowe.

Idea organizacji tego typu spotkań narodziła się zimą 1995 roku, w czasie Europejskiego Spotkania Młodych we Wrocławiu .

Celem spotkań jest zapewnienie osobom najaktywniej działającym w ośrodkach duszpasterstwa jezuickiego możliwości pogłębienia duchowości ignacjańskiej, poszerzenie horyzontów myślenia i działania poprzez wymianę doświadczeń różnych wspólnot.

W corocznych spotkaniach bierze udział ponad 500 młodych osób.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.