«powrót

Jodłownik: kościół narodzenia NMP

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny pochodzi z II. poł. XVl w. Nawa i prezbiterium nakryte wspólnym dachem wielopołaciowym z barokową, sześcioboczną sygnaturką z podwójną latarnią z XVII w.

Stropy i ściany świątyni pokryte są figuralną i ornamentalną rokokową polichromią z XVIII w.

Barokowy ołtarz główny z obrazami i posągami świętych, późnoklasycystyczne ołtarze boczne z drugiej połowy XIX w., późnorenesansowa ambona z XVI w., stalle z późnorenesansowymi zapleckami z końca XVI w., drewniana chrzcielnica z 1915 r.

W nowym kościele znajduje się kilka barokowych obrazów i rzeźb z XVII i XVIII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.