«powrót

Jom Kippur

(hebr. dzień pojednania), Sądny Dzień - święto żydowskie poświęcone skrusze za grzechy. Tego dnia arcykapłan świątyni jerozolimskiej, ubrany w symboliczną biel, udawał się do przybytku, gdzie przenosił grzechy swoje i całego ludu na kozła ofiarnego, którego następnie wyganiano na pustynię.

Później w miejsce tego obrzędy wprowadzono całodzienne modlitwy. W tym dniu nie nosi się butów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.