«powrót

Józef Glemp

Metropolita warszawski kard. Józef Glemp urodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu na Kujawach, w rodzinie robotniczej. W latach 1950-56 studiował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. z rąk bp. Franciszka Jedwabskiego. W latach 1958-64 studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Po powrocie do kraju, do 1967 r. był sekretarzem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

Od 1967 do 1979 r. był referentem w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie i sekretarzem i najbliższym współpracownikiem kard. Stefana Wyszyńskiego. 4 marca 1979 r. papież Jan Paweł II ustanowił go biskupem warmińskim. Sakrę biskupią przyjął 21 kwietnia tego roku w Gnieźnie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego . Już 7 lipca 1981 r., po śmierci kard. Wyszyńskiego został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. Od tego roku przewodniczył Konferencji Episkopatu Polski. Rządy w obu archidiecezjach objął kanonicznie 9 lipca 1981 r. 2 lutego 1983 r. otrzymał z rąk Jana Pawła II biret kardynalski. Kierował Kościołem w trudnym okresie stanu wojennego, ogłoszonego 13 grudnia 1981 r. przez władze komunistyczne w celu stłumienia dążeń wolnościowych społeczeństwa polskiego, a także w latach transformacji ustrojowej po 1989 r. i normalizacji życia Kościoła, gdy wracał on do dziedzin, z których był wyrugowany w czasach komunistycznej dyktatury.

25 marca 1992 r. przestał pełnić funkcję arcybiskupa gnieźnieńskiego, pozostając nadal metropolitą warszawskim i Prymasem Polski z tytułem kustosza relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.