«powrót

Jugów: kościół parafialny św. Katarzyny

Kościół parafialny Św. Katarzyny w Jugowie (pow. kłodzki, gm. Nowa Ruda) wzmiankowany jako kaplica w 1374 r., wymurowany jako kaplica w 1651 r. Obecną, barokową postać otrzymał około 1718 r., częściowo przebudowany w pocz. XX w., remontowany w latach 1963-1965.

Murowany, trzynawowy ze sklepieniami kolebkowymi z lunetami, z emporami bocznymi, czworoboczną wieżą i półkoliście zakończonym prezbiterium, zachował barokowe wyposażenie, współczesne budowie kościoła.

Do najcenniejszych jego elementów należą: ołtarz główny wykonany przez Michała Ignacego Klahra, ołtarze boczne, ambona z wizerunkami ewangelistów, obraz patronki świątyni.

Przy kościele stoi figurka św. Jana Nepomucena z 1796 r. Powyżej kościoła po lewej stronie drogi zabytkowe zabudowania starej plebanii.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.