«powrót

Kacwin: kościół Wszystkich Świętych

Ufundowany ok. 1400 r. przez panów Kacwina. W 1431 r. świątynia została sprofanowana przez husytów, oblegających wówczas spiskie miejscowości. Natomiast w XVII w. wieś, uzależniona od religii wyznawanej przez panów na zamku Dunajec, znalazła się pod wpływem prądów protestanckich. Kościół kacwiński pozostawał w rękach luteranów prawdopodobnie do roku 1666.

Kościół w Kacwinie był niszczony przez pożary: w 1677 i w 1757. Jednak poszczególni proboszczowie wraz z wiernymi nie szczędzili sił, by przywrócić mu dawną postać. I tak w 1712 r. przebudowano zakrystię i strop (z płaskiego drewnianego na beczkowy z lunetami), do nawy dostawiono od strony północnej kaplicę przeznaczoną dla bractwa św. Anny (założonego już w 1691 r. przez plebana Kacpra Chybowicza), a od południa dobudowano kruchtę, która przysłoniła ostrołukowy portal. Po kolejnym pożarze, który zniszczył dach kościoła wraz z dzwonami, przystąpiono również do odnowienia wieży, nadając jej piękny, z daleka widoczny kształt. Zwieńczeniem prac restauracyjnych w 1770 r. było zawieszenie nowego dzwonu, który przetrwał do dziś. Obecnie wewnątrz kościoła można podziwiać odnowione niedawno ołtarze: wczesnobarokowy drewniany ołtarz główny z centralnie umieszczonym obrazem Adoracja Trójcy Świętej przez Wszystkich Świętych (pierwowzorem tego obrazu mo­gła być kompozycja P. P. Rubensa), dwa boczne rokokowe ołtarze z obrazami - Matki Bożej podającej różaniec św. Dominikowi oraz Matki Bożej Bolesnej. Naturalnej wielkości figury stojące obok obrazów dopełniają odbiór dzieł sztuki, podkreślając prawdziwość ukazanej sceny.

W kościele uwagę zwraca także chór muzyczny ozdobiony parapetem z namalowanymi postaciami Chrystusa w otoczeniu apostołów i innych świętych.

W czasie większych uroczystości kościelnych, podczas procesji, warto zaob­serwować poza strojami regionalnymi używany nadal za­bytkowy baldachim z 1774 r., latarnie procesyjne i feretrony, a wśród nich rzeźbę Matki Bożej o orientalnych rysach i małych stopach, zwaną z tego powodu Chinką.

Jednym ze starszych przedmiotów w kościele jest dzwonek zawieszony u wejścia do zakrystii (z 1631 r.), natomiast do najcenniejszych należy monstrancja pochodząca z Augsburga, ufundowana w 1691 r. przez ks. Tomasza Stragowicza, byłego proboszcza niedzickiego i dzie­kana dekanatu dunajeckiego. Bogato dekorowany zabytek złotniczy został ozdobiony wieloma motywami roślinnymi, główkami aniołków, figurkami Matki Bożej, św. Józe­fa i Boga Ojca. Kacwińska świątynia posiada także wie­le obrazów, jednak nie są one powszechnie udostępnione z uwagi na konieczność ich odnowienia.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.