«powrót

Kadłub: kościół św. Andrzeja

Modrzewiowy kościół św. Andrzeja w Kadłubie (powiat wieluński, gmina Wieluń, archidiecezja częstochowska) powstał prawdopodobnie w początkach XVI wieku. Niestety – w 1949 roku został przebudowany, przez co stracił swój pierwotny wygląd, m.in. ładną wieżę.

We wnętrzu zachowały się m.in. ołtarze oraz ambona w stylu barokowym, a na dzwonnicy – dzwon z XV wieku z gotyckim napisem w języku łacińskim.

Kościół w Kadłubie należy do grupy świątyń drewnianych wzniesionych w tzw. stylu wieluńskim.

Parafia św. Andrzeja w Kadłubie istniała już w XIV wieku, a na pewno w 1401 r. Należały wtedy do niej dwie filie: w PopowicachGrębieniu.

W 1863 r. Kadłub został przyłączony do parafii Krzyworzeka z powodu ruiny kościoła. Ponownie ją erygował biskup Stanisław Zdzitowiecki 22 stycznia 1928 r. W 1909 r. odłączona została do parafii Pątnów wieś Grębień.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.