«powrót

Kalinówka Kościelna: kościół św. Anny

Obecnie istniejący drewniany kościół modrzewiowy został wybudowany staraniem ks. Adama Świerzbińskiego, proboszcza w Kalinówce, w latach 1768-1774.

W lewym ołtarzu XIX-wieczny obraz św. Mikołaja .

Pierwszy kościół w tym miejscu spłonął w 1761 roku, a obecny jest wybudowany na jego miejscu.

Analiza wyposażenia obecnego kościoła wskazuje, ze ołtarz główny (pochodzi z I połowy XVII wieku), ambona i detale ołtarzy bocznych wydają się starsze o około 150 lat od świątyni, w której znajdują się obecnie.

W ołtarzu głównym zwracają uwagę przepiękne rzeźby archaniołów datowane na drugie ćwierćwiecze XVII wieku. Z I połowy XVII wieku pochodzi renesansowe tabernakulum.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.