«powrót

kalwaria

(łac calvaria, aramejskie golgotha czaszka) wzgórze w Jerozolimie, na którym Jezus umarł na krzyżu. Od XVI w. ośrodek kultu pasyjnego, urządzony na wzór miejsc związanych z Męką Pańską.

W Polsce Kalwarie najczęściej zakładali przy swoich klasztorach franciszkanie . Wydarzenia Męki Pańskiej były oznaczane przez kościoły, kapliczki lub figury, a pielgrzymowanie do nich nazywano nabożeństwem dróżkowym.

W późniejszych czasach dodano kaplice i figury związane z życiem NMP, nazwane Dróżkami Matki Bożej. Najstarsza jest Kalwaria Zebrzydowska , założona w 1604 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.