«powrót

Zobacz: Kalwaria Zebrzydowska: bazylika MB Anielskiej i klasztor bernardynów

Kalwaria Zebrzydowska: Misteria Wielkopostne

Misteria kalwaryjskie wystawiane są od przeszło 300 lat. To dzięki nim Kalwaria zyskała rozgłos. Co roku Chwalebne Misterium Pańskie rozpoczyna się w Niedzielę Palmową. Kalwaryjscy przewodnicy i alumni bernardyńskiego seminarium duchownego w strojach z epoki odgrywają ewangeliczne sceny opisujące Mękę Jezusa Chrystusa.

W Wielką Środę odtwarzają ucztę u Szymona i zdradę Judasza, w Wielki Czwartek biorą udział w procesji pasyjnej rozpoczynającej się obrzędem umycia nóg Apostołom, potem na Dróżkach odtwarzają sceny Modlitwy w Ogrójcu, Pojmania. W Wielki Piątek odbywa się Sąd Piłata, który gromadzi najwięcej pątników, oraz Sąd Kajfasza, po czym procesja rusza w kierunku Góry Ukrzyżowania, gdzie kończy się liturgią Męki Pańskiej oraz przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy Grobu Pańskiego.

Nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej odprawiano jeszcze zanim przystąpiono do budowy kaplic. Bernardyni prowadzili wiernych dopiero co wytyczonymi drogami, a przy krzyżach, w miejscach, w których później wzniesiono kaplice, opowiadali o wydarzeniach ewangelicznych i odmawiali stosowne modlitwy. Wieść o nowym jerozolimskim nabożeństwie rozeszła się bardzo szybko i coraz liczniejsze pielgrzymki zaczęły przybywać na uroczystość Krzyża Świętego i na Wielki Piątek. Obchody dróżkowe były zawsze najważniejszą częścią pobożności kalwaryjskiej. Nieodłącznym ich elementem były od samego początku unikalne pieśni kalwaryjskie i udział w nabożeństwie orkiestr dętych.

To, że misteria pasyjne w Kalwarii dotrwały do dziś, to m.in. zasługa o. Augustyna Chadama, który w 1946 roku podjął się odnowy formy misteriów Wielkiego Tygodnia, tak by zainteresowały one także współczesnych. W ostatnich latach przybywa na nie nawet 100 tys. wiernych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.