«powrót

kamedułki

Kamedułki są zakonem kontemplacyjnym o jednej z najsurowszych reguł życia konsekrowanego.

Prowadzą życie o charakterze pustelniczo-pokutniczym, w ścisłej klauzurze, łącząc życie wspólnotowe z eremickim; do świętości dążą, wypraszając łaski dla świata poprzez życie w odosobnieniu, milczeniu i pokucie.

Właściwym dla kamedułek miejscem realizacji powołania jest cela klasztorna. Najdoskonalszym, krańcowym sposobem realizacji tego powołania jest rekluzja, czyli całkowite, czasowe lub stałe, odizolowanie, nie tylko od świata, ale i od wspólnoty. Rekluzja nie jest jednak koniecznym warunkiem ewangelizacji: ewangelizowaniem jest bowiem dla zakonu kamedułek sama jego obecność w świecie.

Kamedulska duchowość dopuszcza możliwość bardziej czynnego poświęcenia się służbie dla braci np. poprzez specjalne domy gościnne, pozwalające realizować przewidzianą konstytucjami gościnność, a także organizować kursy duchowości, rekolekcje, spotkania modlitewne i biblijne itp.

Zakon założył w 1027 r. św. Romuald, w Polsce są od 1948 r. Na świecie jest ok. 160 kamedułek, w tym 27 Polek w dwóch klasztorach w Złoczewie i Tyszowcach.

Pełna nazwa: Mniszki Kamedułki Reguły Świętego Benedykta (OSB. Cam lub O.Cam.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.