«powrót

Kamieniec Ząbkowicki: zabudowania klasztorne

Zabudowania klasztorne w Kamieńcu Ząbkowickim powstały w stylu gotyckim. Zostały jednak rozebrane w 1817 r.

Pierwotnie budynek okalał czworoboczny wirydarz. Z refektarza zachowały się tylko fragmenty sklepień na północnej ścianie kościoła i fragmenty dwóch kamiennych filarów wspierających sklepienie.

Do dzisiaj stoi jedynie trzykondygnacyjne, dwutraktowe barokowe skrzydło północne wzniesione w 1683 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.