«powrót

Kamienna Góra: kościół MB Różańcowej

Barokowy kościół pomocniczy MB Różańcowej w Kamiennej Górze wybudowany został w latach 1709-30. Pierwotnie stanął jako ewangelicki kościół Łaski Bożej (podobnie jak m.in. kościół w Jeleniej Górze).

Budowa kościoła wiąże się z Traktatem Altransztackim z 27 lipca 1707 r., na mocy którego cesarz zezwolił śląskim ewangelikom na budowę kolejnych sześciu kościołów. Nazwano je „Kościołami Łaski”. Projektantem kościoła był słynny śląski architekt - Marcin Franz z Revala (ob. Tallina). Uderza podobieństwo kamiennogórskiej świątyni do kościoła św. Katarzyny w Sztokholmie. Kamień węgielny położono w 1709 r., a uroczyste poświęcenie i nadanie wezwania Trójcy Świętej nastąpiło 8 października 1720 r. W 1724 roku zainstalowano w kościele organy, rok później ustawiono ołtarz, a w 1766 roku umieszczono na wieży kościelnej zegar. Przy kościele działała szkoła dla duchownych. Od 1729 r. parafia słynęła z jednej z pierwszych ogólnodostępnych bibliotek w Europie. Łacznie zawierała 8 tys. woluminów, w tym 40 średniowiecznych rękopisów, 600 oryginalnych listów Reformatorów (również dra M. Lutra) i 26 listów króla Fryderyka II. Po ostatniej wojnie księgi rozkradziono lub zniszczono, zaś zbiór obrazów i innych dzieł sztuki dał początek muzeum miejskiemu.

Po II wojnie Światowej kościół przejęty został przez państwo a następnie oddany Kościołowi rzymskokatolickiemu. Z nieużywanej świątyni wywiezione zostały najważniejsze elementy wyposażenia: ołtarz, chrzcielnica, organy, ambona, żyrandole i dzwony. Znajdują się one obecnie w Kościele Garnizonowym w Warszawie. W 1958 r. księża katoliccy rozpoczęli remont świątyni, która funkcjonuje obecnie jako kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.