«powrót

Kamienna Góra: kościół św. Piotra i Pawła

Kościół świętych Piotra i Pawła w Kamienniej Górze wymieniany jest w kronikach już w 1295 r. Powstał na planie krzyża greckiego.

Prezbiterium obecnej świątyni powstało w XIV w., a nawa – w końcu XVI w. Całość przebudowana została jednak w XVIII w. i w 1885 r.

Trójnawowa, orientowana, murowana świątynia posiada prostokątne prezbiterium i zachodnią wieżę. Sklepienie prezbiterium ma charakter krzyżowo-żebrowy, sklepienie nawy – kolebkowy z lunetami zdobionymi stiukiem.

Wewnątrz m.in. gotycki, rzeźbiony tryptyk z początku XVI stulecia, rokokowa ambona i nagrobki z XVI i XVII w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.