«powrót

Kamionka Mała: kaplica

Kaplica znajduje się na cmentarzu wojennym, położonym w przysiółku Kamionki Małej. Drewniana, konstrukcji zrębowej. Spoczywa tu 92 żołnierzy austriackich, 11 niemieckich i 157 rosyjskich poległych pomiędzy 8 a 13 grudnia 1914 r.

Cmentarz oraz kaplica w centralnej części cmentarza powstały w 1915 r. według projektu G. Ludwiga. Budowla w stylu alpejskim, na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, ustawiona na wysokim, murowanym z kamieni tarasie poprzedzonym schodami. Ściany wnętrza oszalowane, strop drewniany, z dekoracją snycerską.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.