«powrót

Kamionka Mała: kościół św. Katarzyny

Drewniany kościół pw. św. Katarzyny pochodzi z XVIII w. Świątynia jednonawowa, przy prezbiterium zakrystia i kaplica z 1884 r. Wieża kościoła pochodzi z 1790 r. Polichromia z XIX w.

W ołtarzu głównym z XIX w. znajduje się drewniana, barokowa rzeźba św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XVII w. Ołtarze boczne późnobarokowe. W jednym z nich znajduje się obraz Św. Józefa z Dzieciątkiem w drewnianej sukience.

Ołtarz w kaplicy złożony został w 1891 r. z fragmentów barokowych i rokokowych. Ambona pochodzi z XVII w. Chrzcielnica - kamienna, ludowa z XIX w.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.