«powrót

kapelan

Kapłan obsługujący kaplicę niedostępną dla ogółu wiernych (np klasztorną, więzienną, szpitalną). Później także kapłan oddelegowany do opieki duszpasterskiej dla wyodrębnionej grupy wiernych (np. kapelan wojskowy).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.