«powrót

karmelici bosi

Karmelici bosi stanowią gałąź rodziny karmelitańskiej , powstałą w wyniku reformy zakonu karmelitańskiego przeprowadzonej w XVI w. przez św. Teresę Wielką i św. Jana od Krzyża. W Polsce są od 1605 r.

Charyzmatem karmelitów bosych jest życie kontemplacyjne, działalność apostolska, misje oraz naśladowanie i kult Najświętszej Maryi Panny. Duchowość karmelitańska jest ześrodkowana na Jezusie Chrystusie, szczególnie zaś na Eucharystii. Trwa również w Karmelu żywe nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Ponadto karmelici oddają, obok Maryi, szczególną cześć św. Józefowi, św. Eliaszowi, św. Teresie od Dzieciątka Jezus, a w Polsce św. Rafałowi Kalinowskiemu.

Przy zakonie istnieje Świecki Zakon Karmelitów Bosych, którego głównym celem jest życie duchem Karmelu w świecie. W Polsce mają 7 parafii i 1 samodzielny wikariat, opiekują się 5 sanktuariami. Na świecie jest 3833 karmelitów bosych, w tym ponad 350 Polaków. W swojej historii karmelici bosi dali Kościołowi ponad 45 świętych i błogosławionych, 1 doktora Kościoła, 4 kardynałów, 27 arcybiskupów i 76 biskupów. Polski święty tego zakonu to Rafał Kalinowski , błogosławiony Józef Mazurek .

Pełna nazwa: Bracia Bosi Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (OCD).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.