«powrót

Karpacz: inskrypcja runiczna

Pismo runiczne powstało prawdopodobnie poza obrębem kultury łacińskiej. Miało być pismem tajemnym.

Posługiwały się nim ludy Europy Północnej i Północnozachodniej. Inskrypcja na  kościele Wang była bardzo różnie tłumaczona.

Obecnie przyjmuje się, iż najprawdopodobniej znaczy ona Eindiridi rzeźbił (portal), chudy palec, syn Olafa Złego. Byłby to więc artystyczny podpis rzeźbiarza o imieniu Eindiridi, zwanego Chudopalcym, syna Olafa Złego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.