«powrót

Kaszewice: kościół Trójcy Przenajświętszej

Modrzewiowy kościół św. Trójcy w Kaszewicach (pow. bełchatowski, arch. łódzka) wzniesiony został w 1612 r. z fundacji Michała Koniecpolskiego, właściciela Kaszewic, jako filia parafii w Parznie.

Jest to świątynia kościół konstrukcji zrębowej, oszalowana. Nawa kwadratowa, prostokątna i węższe prezbiterium zamknięte wielobocznie. Przy prezbiterium od północy zakrystia, od południa kruchta. Dachy gontowe ozdobione ośmioboczną wieżyczką zwieńczoną blaszanym hełmem i kutym żelaznym krzyżem.

Na murze okalającym kościoł znajduje się napis: "Ecclesia haec a Michaële Koniecpolski Dominii Kaszewice Possesore AD 1612 Extructa est".

W 1725 r. do tego kościoła dobudowano również z modrzewia kaplicę Matki Bożej z fundacji Kacpra Cieńskiego.

We wnętrzu kościoła m.in. rzeźbiony w drewnie ołtarz główny, drewniana ambona, kamienna chrzcielnica w kształcie kielicha.

W pobliżu świątyni stoi murowana z cegły kapliczka (1945r.). Wewnątrz znajduje się XVIII-wieczna drewniana figurka św. Jana Nepomucena.

Do XVIII w. kościół był filią parafii w Parznie, od 1856 r. jest kościołem parafialnym.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.