«powrót

katecheza

(gr katechein rozbrzmiewać echem) - nauczanie zasad wiary chrześcijańskiej. Określenia użył św. Paweł, zapożyczając go ze słownictwa teatralnego (umiejętność wzmacniania głosu na scenie).

Początkowo katecheza odbywała się w ramach katechumenatu dorosłych (por. katechumen). Później zostały nią objęte dzieci uczące się w szkole i przygotowujące do Pierwszej Komunii św. i bierzmowania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.