«powrót

katechizm

(gr katechein nauczać__) nauczanie zasad wiary kandydatów do chrztu. Początkowo skrótowe zestawienie doktryny teologicznej przeznaczone dla katechumenów. Od czasu wynalezienia druku i reformacji wykład wiary ułożony w formie zwięzłych pytań i odpowiedzi

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.