«powrót

katechumen

(gr katechoumenos pouczany) kandydat do chrztu pobierający nauki z przygotowawcze z katechizmu. Od IV wieku, gdy w wyniku masowych akcji misyjnych przybyło wielu chętnych do chrztu, utworzono instytucję katechumenatu. Katechumen mógł uczestniczyć jedynie we wstępnej części mszy św. (do Ofiarowania włącznie), która otrzymała nazwę mszy katechumenów - w odróżnieniu od mszy wiernych.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.