«powrót

Kraków: kościół katedralny p. w. św. Wacława i św. Stanisława

Najstarszy kościół wzniesiono zapewne po ustanowieniu biskupstwa krakowskiego w 1000 r. Relikty fundamentów tej przedromańskiej bazyliki zachowały się w podziemiach kościoła.

Fundatorem kolejnej romańskiej katedry byli książę Władysław Herman oraz jego syn Bolesław Krzywousty.Znaczne partie romańskiej budowli zachowały się do dzisiaj, m.in. krypta św. Leonarda. Katedrę zniszczył wielki pożar w 1305 r.

Nową poświęcono w 1364 r. W XIV i XV w. katedrę obudowano 19 kaplicami, z których większość później przebudowano.

W nawie pomiędzy oknami stoją posągi ojców Kościoła. Okna transeptu i nawy wypełniają secesyjne witraże wykonane według projektu Józefa Mehoffera.

Główny ołtarz barokowy z obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego powstał z fundacji biskupa Piotra Gembickiego.

Wśród licznych epitafiów i nagrobków wyróżniają się pomniki królewskie w formie tumby nakrytej baldachimem i z leżącą rzeźbioną postacią zmarłego oraz sarkofag św. królowej Jadwigi z białego marmuru, z leżącą postacią zmarłej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: