«powrót

Katowice: Festiwal Piosenki Religijnej

Celem Festiwalu odbywającego się od 1994 roku przy parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie jest przegląd dziecięcej piosenki religijnej, a także spotkanie młodzieży w duchu wspólnoty religijnej.

Festiwal ma charakter otwarty, zaproszone są do niego wszystkie dzieci mieszczące się w kategoriach wiekowych, niezależnie od miejsca zamieszkania. W festiwalu mogą brać udział soliści, zespoły wokalne oraz schole.

Uczestnicy są podzieleni na cztery kategorie wiekowe: dzieci przedszkolne, dzieci młodsze (I-III klasa SP), dzieci starsze (IV-VI klasa SP) oraz młodzież gimnazjalna. W każdej z wymienionych kategorii przyznawane są nagrody i wyróżnienia.

Festiwal w Kostuchnie Po raz pierwszy odbył się w 1994 roku. W 2006 roku miała miejsce już XIII edycja festiwalu, poświęcona w sposób szczególny sylwetce i nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Hasło tegorocznego festiwalu brzmiało: „Dziękujemy Ci Ojcze Święty”.

Szczegółowe informacje na temat festiwalu można znaleźć na jego stronie internetowej: www.festiwal-kostuchna.prv.pl .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.