«powrót

Katowice: kościół Mariacki

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach znany tradycyjnie jako kościół Mariacki jest najstarszym zachowanym parafialnym kościołem katolickim Katowic.

Zbudowany w stylu neogotyckim, według projektu Alexisa Langera, na planie krzyża łacińskiego, z ciosów kamiennych usytuowany jest przy lacu ks. Emila Szramka – niegdyś proboszcza parafii.

Wnętrze świątyni to jedna nawa z rzędem bocznych kaplic, z przejściami między przyporami, sprawiającymi wrażenie bocznych naw. Kościół posiada transept i jednoprzęsłowe wieloboczne prezbiterium, do którego przylega zakrystia.

Nad wystrojem wnętrza pracowało wielu wybitnych twórców. Witraże zaprojektował Adam Bunsch, uczeń Mehoffera. Przedstawiają one: z prawej strony nawy głównej – symbole cnót chrześcijańskich, z lewej - symbole grzechu. Po obu stronach nawy głównej umieszczono obrazy „Cudu Maryjnego" Józefa Unierzyskiego, zięcia Jana Matejki, z lat 1928-1930.

W transepcie warto zwrócić uwagę na stary ołtarz pochodzący prawdopodobnie z II połowy XV wieku, malowany temperą na desce, stylistycznie należący do niemieckiego malarstwa gotyckiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.