«powrót

Katowice: kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Ewangelicki kościół Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsza murowana budowla sakralna w Katowicach. Najcenniejszymi zabytkami tej świątyni są witraże, ambona i organy.

Witraże w prezbiterium ufundowane przez rodzinę Winklerów przedstawiają sceny biblijne z Starego i Nowego Testamentu. Ambona przedstawia płaskorzeźbę Chrystusa i czterech ewangelistów, natomiast podstawę ambony stanowiła rzeźba anioła z Biblią, która została skradziona.

Obecnie w kościele znajdują się 41-głosowe organy z 1922 roku a w okresie letnim organizowane są koncerty organowe.

Budowę kościoła rozpoczęto w 1855 r. według projektu Richarda Lucea a zakończono w 1858.

W 1947 roku odsłonięto tablicę upamiętniającą ewangelickich księży i świeckich poległych w czasie II wojny światowej. W 1949 roku wybudowano nowy ołtarz, który przedstawia scenę Zmartwychwstania Pańskiego. Autorem projektu był Artur Cieńciała.

W 1993 roku, w czasie remontu plebanii znaleziono starodruki, a wśród nich jeden z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego Biblię Radziwiłłowską zwaną Biblią Brzeską z 1564 roku. Biblia ta została poddana gruntownej renowacji i stanowi cenny zabytek wielowiekowej obecności polskiego ewangelicyzmu na Śląsku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.