«powrót

Katowice: Muzeum Archidiecezjalne

To jedyne na terenie woj. śląskiego muzeum sztuki religijnej. Jego specjalnością są dzieła śląskiej sztuki sakralnej. Muzeum posiada bogate zbiory gotyckiej sztuki sakralnej z Górnego Śląska.

Można tu zobaczyć m.in. rzeźby (nawet z 1380 roku), piękny witraż z Miedźnej, bogaty zbiór wyrobów złotniczych a wśród nich kielichy, monstrancje, oraz szaty liturgicznych z okresu baroku.

Drugą część kolekcji muzealnej stanowi zbiór obrazów różnych artystów i szkół europejskich od XV po XX wiek pozyskane m.in. ze zbiorów ks. Emila Szramka i Marii Korfanty Ullmann. Eksponowanych jest także wiele pamiątek związanych z ruchem „Solidarności”. Zgromadzono m.in. bogatą kolekcję wydawnictw oficyn śląskich i polskich książek wydawanych w Niemczech. Natomiast kolekcja ponad 500 medali dokumentuje wiele wydarzeń i osobistości z życia Kościoła i narodu.

Przy Muzeum funkcjonuje Galeria Sztuki Współczesnej - Fra Angelico, organizowane są też wystawy czasowe.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.