«powrót

Katowice: Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. Blachnickiego

Ośrodek prowadzony przez osoby związane z Ruchem Światło-Życie. Odbywają się w nim spotkania terapeutyczne i modlitewne dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także szkolenia dla wodzirejów prowadzących bezalkoholowe zabawy. Swoje szkolenia i warsztaty mają także pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, wychowawcy i katecheci.

Celem Centrum jest wychowanie człowieka wolnego od  uzależnień, otwartego na potrzeby innych ludzi i potrafiącego nieść im pomoc.

Przykłady: rekolekcje ewangelizacyjne Obym poznał siebie, obym poznał Ciebie, Panie, rekolekcje: Poznać siebie, zrozumieć siebie, pokochać siebie, 5 minut dla siebie - warsztaty psychologiczne o samopoznaniu.

www.katowice.oaza.org.pl/osrodek-kwc

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.