«powrót

Katowice: Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych

Działa przy Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży Kana w Katowicach. Rocznie udziela blisko 300 konsultacji podczas spotkań bezpośrednich i ponad 400 konsultacji telefonicznych. Prócz poradnictwa, prowadzi także zajęcia profilaktyczno-informacyjne w szkołach (ok. 180 takich spotkań).

Centrum mieści się obok kościoła mariackiego w Katowicach.

Czynne jest we wtorki w godz. od 16.00-19.00. Tel. 032 6082676, telefon zaufania: 0501 487344 (codziennie w godz. 8.00-22.00).

www.katowice.kulty.info

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.