«powrót

Kępa Okrzewska: cmentarz osadników niemieckiech

W 1807 r. powstała niedaleko Powsina osada kolonistów z Nadrenii-Westfalii i Szwabii tzw. "olędrów". Jej nazwa - Kępa "Olęderska", została później spolszczona na Kępa Okrzeska.

Koloniści w Kępie Okrzeskiej już w 1808 r. mieli dom modlitwy, szkołę i cmentarz. Obowiązki duszpasterskie pełnił kantor - nauczyciel, nie będący pastorem. Organizacyjnie należeli do parafii ewangelickiej w Pilicy koło Warki. Tak duża odległość utrudniała im życie religijne, dlatego też w połowie XIX w. zaczęli korzystać z "gościny" kościoła św. Anny w Piasecznie, gdzie raz w miesiącu pastor z Żyrardowa odprawiał nabożeństwo.

Koloniści mieli własne szkoły, a w domach czytali Pismo św. w języku niemieckim. W Kępie Okrzeskiej istniał chór i orkiestra puzonistów.

Po II wojnie światowej niemal wszyscy wyjechali do Niemiec. Cmentarz powoli popadał w ruinę. Jednak w latach 90. wysiłkiem miejscowych parafian został uporzadkowany. W 2000 r. postawiono na nim krzyż z napisem "Braciom ewangelikom parafia św. Elżbiety w Powsinie".

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.