«powrót

Kętrzyn: bazylika świętego Jerzego

Gotycki kościół obronny z XIV-XVI w.

Położona na wzgórzu bazylika świętego Jerzego jest unikatowym zabytkiem. Świątynia, zbudowana w drugiej połowie XIV w. przez Krzyżaków, rozbudowana w XV w., stanowi ciekawy przykład obronnej architektury sakralnej.

Trzynawowa, ceglana budowla z czworobocznymi wieżami sprawia wrażenie zamku.

Charakterystyczne dla bryły kościoła są ponad 40-metrowa wieża zachodnia, pełniąca niegdyś funkcję wieży obserwacyjnej oraz 32-metrowa dzwonnica z trzema dzwonami.

Gotycki kościół otaczają fragmenty murów obronnych z basztami. Unikatowe w tego typu budowlach kryształowe sklepienia zostały wykonane w 1515 r. przez mistrza Matza z Gdańska.

Z zabytkowego wyposażenia zachowała się pochodząca z czasów reformacji ambona w stylu niderlandzkiego manieryzmu, płyty nagrobne z XVI i XVII w. oraz neogotycki ołtarz ze sceną ukrzyżowania.

Prezbiterium jest odchylone w stosunku do osi nawy głównej, co jest rzadkością w architekturze europejskiej.

Ciekawostką są dwie cele z XV wieku wiążące się najprawdopodobniej z funkcjami obronnymi kościoła, usytuowane w przyziemiu wieży zachodniej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.