«powrót

Kielce: Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej

Jedyne takie muzeum w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma w zbiorach ponad 100 prac 97 najwybitniejszych polskich artystów, które wyrażają szeroko rozumiane sacrum.

Zbiory podzielono na kilka części, m.in. poświęconą Bogu wpisanemu w ojczysty pejzaż, człowiekowi wobec absolutu i przemijania oraz twórczej wizji krzyża.

Na ekspozycji znajdują się obrazy m.in. Tadeusza Brzozowskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Jerzego Beresia, Marii Anto, Mariana Czapli, Stanisława Rodzińskiego, Jerzego Jarnuszkiewicza, Gustawa Zemły i Jerzego Tobera.

Obejrzeć można również instalację o ks. Jerzym Popiełuszce Jerzego Kaliny oraz fotografie Adama Bujaka.

Są także depozyty prac Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora i Jerzego Nowosielskiego. W jednej z sal od jesieni znajdą miejsce wystawy czasowe.

Inicjatorem powstania galerii i organizatorem zbiorów był Leszek Mądzik, założyciel Sceny Plastycznej KUL.

Galeria mieści się przy ul. Zamkowej w XVIII-wiecznym tzw. domu praczki, znajdującym się w kompleksie zabudowań Wzgórza Zamkowego.

Otwarta jest dla zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 11.00-18.00, w soboty i w niedziele 10.00-17.00. Bilety kosztują 2 i 5 zł, we wtorki wstęp wolny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.