«powrót

Kielce: Ognisko Wychowawcze ss. szarytek

Do ogniska wychowawczego przychodzi codziennie na zajęcia i posiłek 65-70 dzieci z ubogich i bardzo ubogich rodzin. Zajmują się nimi siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (szarytki ), świeckie wychowawczynie i wolontariusze - studenci i uczniowie liceów.

Młodszym dzieciom czas wypełniają gry, zabawy, zajęcia plastyczne oraz zajęcia dydaktyczne. Starszym trzeba przede wszystkim pomóc w odrabianiu lekcji, często indywidualnie.

Jest także czas na katechezę, zajęcia sportowe, muzyczne, gry towarzyskie i teatrzyk.

Wszyscy otrzymują w ognisku wyżywienie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.