«powrót

kirkut

(niem. Kirchof - cmentarz) cmentarz żydowski.

Podstawową różnicą między cmentarzem chrześcijańskim a żydowskim jest odmienne traktowanie grobu. W chrześcijaństwie możliwe jest - pod pewnymi warunkami i po określonym czasie - jego naruszenie i dokonanie nowego pochówku, a nieużywany cmentarz może być zlikwidowany. Według zasad judaizmu, każdy i cały cmentarz jest nienaruszalny tak długo, jak znana jest jego lokalizacja.

Do wyjątkowych należą przypadki, gdy ekshumacji dokonuje się dla przeniesienia szczątków do grobu w Ziemi Świętej lub do grobu rodzinnego, dla przeniesienia z cmentarza nieżydowskiego, jeśli cmentarzowi zagraża profanacja lub podmycie przez wodę.

Zgodnie z nakazami religijnymi cmentarze budowano poza miastem i wydzielano na nim osobne kwatery dla kobiet i mężczyzn.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.