«powrót

kitaby

Islamskie księgi religijne. Odgrywają ważną rolę w zachowaniu tradycji muzułmańskiej.

Zawierają objaśnienia z życia Mahometa, objaśnienia obrzędów, legendy, sentencja, umoralniające opowieści i zalecenia dotyczące higieny osobistej.

Kitaby przez setki lat były przepisywane ze starych ksiąg. Jeden z najstarszych kitabów w Polsce, powstały w 1792 roku, przechowywano jeszcze przed II wojną światową w meczecie w Kruszynianach .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.